Szövetség
A Magyar Bioetanol Szövetség működése

- kivonat az Alapszabályból -

A Magyar Bioetanol Szövetség célja, hogy olyan, megújuló alapanyagokból és lehetőleg környezetbarát technológiával, illetve zöld energiaforrások felhasználásával előállított üzemanyag használata terjedjen el Magyarországon, illetve Közép-Európában, amely a környezetre a lehető legkisebb terhet jelenti, az érintett emberek számára pedig a fenntartható fejlődés lehetőségét teremti meg. Ezért a szövetség támogatja a bioetanol minél szélesebb körű felhasználását elősegítő kormányzati intézkedéseket és regionális programokat, lobbitevékenysége és a programok népszerűsítése révén. A szövetség fontos feladata továbbá a legújabb, szakmailag helytálló adatok és ismeretek átadása a Szövetség tagjai, a sajtó, a döntéshozók, az üzemanyag előállítók, felhasználók, gépjármű-forgalmazók, valamint a közvélemény számára. Ennek érdekében a szövetség szakmai fórumokat rendez, illetve megjelenik az ilyen jellegű rendezvényeken, valamint támogatja a tudományos kutatást. A Szövetség nem utolsó sorban a hatékonyabb érdekérvényesítés céljával fogja össze egy szervezetben azokat a gazdasági szereplőket és magánszemélyeket, akik a bioetanol iparban érdekeltek – a magyarországi mezőgazdasági termelőket, bioetanol előállító és üzemanyag-forgalmazó vállalatokat, a kapcsolódó kereskedelmi, pénzügyi és tanácsadói vállalkozásokat, járműgyártókat, átalakítókat és forgalmazókat.
A Magyar Bioetanol Szövetség tagja az európai etanolipari szervezetnek, az ePURE-nak.

A szövetségnek háromféle tagja lehet:

Teljes jogú (szavazatképes, képviselőjük révén választható és választó) ún. rendes tagok csak jogi személyek lehetnek, méghozzá „bioetanol-előállító és felhasználó, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenységet űző gazdasági társaságok, ill. azok szövetségei”. Ebbe azonban sok minden belefér, pl. a bioetanol-ipar számára szolgáltatásokat végző gazdasági szervezetek is vagy hitelező intézmények, biztosító társaságok esetleg önkormányzatok. A rendes tagok évi minimális tagdíja jelenleg 360 000 Ft (ezt minden évben a közgyűlés határozza meg), viszont csak ők szavazhatnak a közgyűlésben. Az alapszabály értelmében minden rendes tagnak lehetősége van magasabb összegű tagdíjat fizetni. Ebben az esetben több szavazati jogot kap a közgyűlésben, az általa fizetett tagdíj arányában.

A társult tagok (pl. közhasznú társaságok és kutatási, fejlesztési műhelyek, kormányzati szervek) csak tanácskozási joggal vehetnek részt a közgyűléseken (szövetségi tisztségre azonban választhatóak), a szövetségi tagság többi előnyét azonban élvezhetik (pl. hozzáférésük van a Szövetség által készített összes kiadványhoz és oktatási segédanyaghoz, vagy a Szövetség honlapján hivatkozást - cég-logót - helyezhetnek el) Az éves tagdíjuk jelenleg 60 000 Ft.

Pártoló tagok elsősorban a téma iránt érdeklődő magánszemélyek lehetnek, de az elnökség döntése alapján jogi személyek is. A közgyűléseken ők is felszólalhatnak és szövetségi tisztségre ők is választhatóak. Éves tagdíjuk 12 000 Ft.

A tagfelvételi kérelmet írásban, a Szövetség elnökéhez kell benyújtani. A belépő személynek kötelezettséget kell vállalnia a Szövetség Alapszabályának betartására. A tagfelvételi kérelemről és a belépő tag tagdíjáról az Elnökség határoz. A tagsági jogviszony az Elnökség által kiadott tagfelvételi nyilatkozattal jön létre. (A tagsági viszony a többi szervezetnél szokásos módokon szűnhet meg: halál/megszűnés, kilépés, kizárás)

A szövetség felépítése szintén a társadalmi szervezeteknél szokásos: a legfőbb szerv a közgyűlés (legalább évente egyszer), melyen a rendes tagoknak a tagdíjuk mértékének megfelelő szavazati joga, a többi tagoknak tanácskozási joga van. A közgyűlés választja meg (három évre) az elnököt, az alelnököket és az ellenőrző bizottságot; fogadja el az éves jelentést és határozza meg a szövetség stratégiáját, költségvetését és éves tagdíját. Két közgyűlés között a szövetség legfőbb döntéshozó szerve az elnökség (egy elnök, négy alelnök), amely jogosult minden, nem kifejezetten a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyben és kérdésben dönteni (pl. a költségvetés és a jelentés összeállítása, és általában a szövetségi munka szervezése). A szövetség alapszabályszerű munkáját, működését, valamint az elnökség működésének és határozatainak jogszerűségét az ellenőrző bizottság felügyeli.

A szövetség levelezési címe: 1118 Budapest, Homonna utca 2-4

A szövetség telefonszáma: változás alatt


Kérdéseikkel az erdekel [kukac]etanol.info.hu címen fordulhatnak hozzánk.

 
Héjj Demeter
elnök
hejj.demeter [kukac] etanol.info.hu

Muzsnyai Márti

projekt-koordinátor
muzsnyai.marti [kukac] etanol.info.hu

Kovács-Gajdács János
szóvivő
tel.: +36-70-316-4238
janos.kovacs [kukac] oneonone.hu

 


A Magyar Bioetanol Klaszterről

A Magyar Bioetanol Klaszter
Alapító okirata

 
 A Magyar Bioetanol Klaszter SZMSZ-e

A Magyar Bioeatnol Klasztert 2011 tavaszán, 11 alapító tag hozta létre azzal a szándékkal, hogy a Magyar Bioetanol Szövetség által megkezdett munkát hatékonyabbá tegye. A Szövetség által nyújtott kitűnő szakmai munkát hivatott „jogi” oldalról erősíteni, mivel a Klaszter forma kedvezőbb elbírálásban részesülhet a Magyarországon és az Európai Unióban futó támogatási rendszerek hálójában. Céljai teljes mértékben megegyeznek az MBSZ céljaival, így feladata a bioetanol - mint környezetbarát, alternatív üzemanyag - védelme, a bioetanol életciklusban résztvevő szereplők összefogása, a bioetanol nemzeti és nemzetközi helyzetének felmérése, s ezáltal a környezetbarát üzemanyag szerepének elismerése a klímaváltozás elleni harcban, a fenntartható fejlődés jegyében. Ennek keretén belül nemcsak információ átadás történik a lakosság és a szakmai szervezetek irányába, de a kutatási eredmények hitelesítésével, új mérések elkészítésével teszi naprakésszé a gyártással, felhasználással kapcsolatos adatokat. Sok félreértéssel ellentétben a Klaszternek nem célja a Magyarországon E85 Green Power néven futó bioetanolos üzemanyaggal 100%-ban helyettesíteni az eddig létező üzemanyagokat, de a benzin előírt magasabb etanol tartalmával illetve az utakon futó autók 10-20%-ának tiszta etanol üzeművé történő átalakításával teljesíthetőek a kitűzött Európai Uniós károsanyag-kibocsátási értékek, csökkenthető hazánk energia függősége, fellendíthető gazdaságunk, az élelmiszer-biztonság és a fenntarthatóság szabályainak, valamint a magyarországi adottságok teljes figyelembe vételével.
Alapító tagjaink között szerepel üzemanyag gyártó, átalakító elektronika fejlesztő, beszerelő műhely, gabona forgalmazó, s felsőoktatási intézmény is, így ténylegesen megvalósul a teljes bioetanol ágazat szereplőinek felölelése.